New approaches in the prevention and therapy of common cancers

Acronim 4C: Cure for Cervical and Colorectal Cancer
Cod eMS: ROHU 397

Cooperare dincolo de frontiere Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Ungaria este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.