România-Ungaria Interreg - Programul de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020
New approaches in the prevention and therapy of common cancers
Acronim proiect: 4C- Cure for Cervical and Colorectal Cancer
Cod proiect: 397


Proiectul New approaches in the prevention and therapy of common cancers este implementat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria - Programul de Cooperare Transfrontalieră 2014 – 2020 şi este finanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regionbală, completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria.

Valoarea totală a proiectului: 2.549.775,91 euro
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în 3 instituții de sănătate din județele Timiș și Csongrad pentru prevenirea, diagnosticarea și tratamentul cancerului cervical și colorectal în beneficiul populației Timiș-Csongrad printr-o abordare incluzivă și modernă.

Obiective specifice:
Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul cancerului cervical și colorectal în 3 instituții medicale din zona Timiș-Csongrad.
Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea accesului populației din zona Timiș-Csongrad la informații privind sănătatea și servicii medicale de calitate pentru prevenirea, diagnosticarea și tratamentul cancerului cervical și colorectal
Proiectul contribuie în mod direct la îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală din zona Timiș-Csongrad având ca principale activităţi:
- achiziționarea și instalarea de echipamente pentru cancerului cervical și colorectal
- ateliere comune despre abordările inovatoare în screeningul, diagnosticul și tratamentul cancerului cervical și colorectal pentru îmbunătățirea abilităților personalului medical
- acțiuni de promovare pentru screening-ul de sănătate și furnizarea de informații pentru prevenirea și diagnosticarea cancerului cervical și colorectal
- forumuri de conștientizare pentru publicul larg privind stilul de viață și riscul de apariție a cancerului cervical și colorectal
- transferul de cunoștințe privind cancerului cervical și colorectal
- activități de screening pentru prevenirea și diagnosticarea cancerului cervical și colorectal
Proiectul va fi implementat în 3 instituții medicale din zona Timiș-Csongrad Durata proiectului : 24 luni (01.03.2019-28.02.2021) Parteneri în proiect: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara Universitatea din Szeged Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara